Ruimte-OK

Ruimte-OK

Engels

Van november 2020 tot januari 2022 was Judith Siebring kennismanager bij Kenniscentrum Ruimte-OK. Judith leverde ondersteuning en expertise op het gebied van organisatie-, communicatie-, en projectmanagement met betrekking tot (de verduurzaming van) onderwijshuisvesting in Nederland.

Een van de belangrijkste zaken was het meewerken aan de stroomlijning en structurering van de opgave, de versterking van de centrale loketfunctie voor onderwijshuisvesting. Daarnaast was er regelmatig contact met schoolbesturen en gemeenten om hen te ondersteunen en bij te staan met praktische kennis op het gebied van de verduurzaming van hun gebouwenvoorraad (en de borging daarvan in hun DMJOPs en IHPs).

Ook onderhield Judith namens Ruimte-OK, als partner binnen het Kennis- en innovatieplatform, contact met medewerkers van alle provinciale ontzorgingsprogramma’s, RVO en het ministerie van BZK.WhatsApp chat