Ruimte-OK

Ruimte-OK

Engels

Van november 2020 tot heden is Judith Siebring kennismanager bij Kenniscentrum Ruimte-OK. Judith levert ondersteuning en expertise op het gebied van organisatie-, communicatie-, en projectmanagement met betrekking tot (de verduurzaming van) onderwijshuisvesting in Nederland.

Een van de belangrijkste zaken is het meewerken aan de stroomlijning en structurering van de opgave, de versterking van de centrale loketfunctie voor onderwijshuisvesting. Daarnaast is er regelmatig contact met schoolbesturen en gemeenten om hen te ondersteunen en bij te staan met praktische kennis op het gebied van de verduurzaming van hun gebouwenvoorraad (en de borging daarvan in hun DMJOPs en IHPs).WhatsApp chat