Disclaimer

Engels

Disclaimer

Indien u zich toegang verschaft tot, dan wel gebruik maakt van deze internetsite van Talaria Communicatie, dan stemt u in met de navolgende bepalingen:

  • Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het bezoeken en gebruiken van de website wordt door Talaria Communicatie afgewezen. Dat geldt zowel voor directe schade als voor indirecte schade.
  • Talaria Communicatie streeft ernaar dat alle op de website van Talaria Communicatie gepresenteerde informatie correct is. Ondanks dat bij het samenstellen van de site een zo groot mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd. Talaria Communicatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
  • Talaria Communicatie garandeert niet dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via haar site toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
  • Talaria Communicatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar met een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen.
  • Het is mogelijk om vanaf de website elektronische berichten naar Talaria Communicatie te sturen. Talaria Communicatie betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Talaria Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

WhatsApp chat