Copyright

Engels

Copyright

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals – maar niet beperkt tot – teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Talaria Communicatie of derden. Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in aangepaste vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Talaria Communicatie. © 2020 Talaria Communicatie, Valtherzandweg 233, 7815 AT Emmen, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WhatsApp chat